Het rapport Civic Integration as a Key Pillar in Societal Resilience for Newcomers toont aan dat er te weinig wetenschappelijk onderzoek bestaat naar welk inburgeringsbeleid werkt. De onderzoekers brengen in dit rapport in kaart hoe het gesteld is met het huidige inburgeringsbeleid in Nederland en academische onderzoeken naar alternatieve integratiestrategieën.

Het onderzoek stelt dat integratie een gelaagd maatschappelijk proces is dat macro-, meso- en micro-niveaus kent. Meerdere onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat het huidige inburgeringsbeleid op al deze niveaus contraproductief uitpakt: lange wachttijden, onduidelijke eisen, te weinig resultaat. De oorzaak ligt volgens het rapport in de misvattingen en verkeerde assumpties die aan het beleid ten grondslag liggen, onder meer dat alle nieuwkomers ‘zelfredzaam’ aan de eisen van het inburgeringsbeleid kunnen voldoen. Daarnaast is het lastig vast te stellen welke inburgeringsprogramma’s veel beter zouden werken. De effectiviteit van verschillende integratiestrategieën is niet structureel en in verschillende contexten in kaart is gebracht. Het onderzoek dat wel bestaat laat zien dat het beleid veel meer afgestemd moet worden op de persoonlijke omstandigheden, kenmerken en ambities van individuele nieuwkomers.

Het onderzoek is gefinancierd vanuit het Institute of Societal Resilience en is in opdracht van de Stichting Civic uitgevoerd. Civic beoogt als organisatie beleidsmakers in Nederland en Europa te attenderen op succesvol bewezen integratiestrategieën. Tijdens de bijeenkomst zal ook de nieuwe website van Stichting Civic gelanceerd worden.