Het is voor statushouders moeilijk om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Van de vluchtelingen die in 2014 een status kregen, is 26% na 3,5 jaar aan het werk. Het gaat echter meestal niet om voltijdbanen. Van de werkende vluchtelingen die in 2014 een status heeft gekregen, heeft 81% een deeltijdbaan. Ook gaat het vaak (89%) om een tijdelijk contract.1

Er zijn diverse factoren die voor statushouders het krijgen van een stevige positie op de arbeidsmarkt bemoeilijken, waarvan we er hier maar enkelen noemen. De aansluiting tussen inburgering, onderwijs en arbeidsmarkt is bijvoorbeeld niet optimaal. Ook is het niet eenvoudig om diploma’s of een rijbewijs te laten erkennen. Daarbij zijn statushouders afhankelijk van de gemeente waarin zij gehuisvest worden. De ene gemeente investeert meer in begeleiding naar werk dan de andere.

In dit dossier verkent Stichting Civic evidence-based methoden om statushouders duurzaam aan het werk te helpen.

  1. https://nos.nl/artikel/2283178-lukt-het-vluchtelingen-om-hier-een-baan-te-vinden-dit-zijn-de-cijfers.html, geraadpleegd op 8 mei 2019 ↩︎