Vanaf 2021 bestaan er drie leerroutes voor inburgeraars: de route naar de verhoogde taaleis B1, de onderwijsroute voor degenen die het reguliere onderwijs in kunnen stromen en de Z- route voor de (laaggeletterde) inburgeraars die niet kunnen voldoen aan de exameneisen uit de B1 route. Bij deze aanpassing van de Wet Inburgering is niet onderzocht hoe de routes moeten worden ingericht en afgesloten. Dat schept veel onduidelijkheid, bezorgdheid en vragen.

Om constructief mee te denken, is Stichting Civic op 1 maart 2019 samen met taal- en toetsspecialisten om tafel gegaan om het te hebben over wat werkt. Er is gesproken over summatief en formatief toetsen, de invulling van de Z-route, mogelijke alternatieven daarvoor en het verband tussen toetsing en goede integratie. Een eerste inkijkje in de resultaten van dit gesprek is gepubliceerd in Het Parool.