Een groot deel van nieuwkomers in Nederland komt uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Zij hebben vaak lange en gevaarlijke reizen mee moeten maken om uiteindelijk in Nederland terecht te komen.  Eenmaal in Nederland worden zij geconfronteerd met allerlei inburgeringsverplichtingen en een oerwoud aan regels.  Deze nieuwkomers moeten beschikken over een immense veerkracht, anders zouden zij niet in staat zijn om te kunnen te gaan met hun vlucht vanuit hun land van herkomst en hun nieuwe positie in Nederland.

Ondanks de veerkracht van nieuwkomers kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen in land van herkomst en op de vlucht, erg groot zijn voor de gezondheid. Daarnaast ontstaan of verergeren (mentale) gezondheidsproblemen in Nederland omdat nieuwkomers niet de juiste gezondheidszorg ontvangen. Of omdat nieuwkomers aan lopen tegen problemen met gezinshereniging, of te kampen hebben met angst het inburgeringsexamen niet te halen binnen de gestelde termijn en stress door de hoge kosten van het inburgeringstraject.

Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen inburgeren en participeren. Gezondheidsproblemen kunnen leiden tot stagnatie van inburgering en participatie van nieuwkomers. Andersom heeft het actief deelnemen aan de samenleving een positief effect op de gezondheid. Het is daarom van groot belang dat welzijn, gezondheid, participatie en inburgering integraal worden benaderd, zoals onder andere geconstateerd door organisaties als Pharos en KIS. Stichting Civic zet zich in voor een beter inburgeringsbeleid met voldoende aandacht  voor welzijn en gezondheid.