Anneke de Kok – foto3

Anneke de Kok

Afstudeerstagiair

Anneke de Kok is afstudeerstagiaire bij Stichting Civic en masterstudente Human Geography. Tijdens haar masterthesis zal ze onderzoek doen naar het inburgeringsexamen Kennis van de Nederlandse Maatschappij, met als doel te analyseren hoe nieuwkomers burgerschap en identiteit ervaren en vormen tijdens de integratiecursus.

Als antropologe en sociaal geograaf observeert ze graag sociale en culturele processen die niet altijd even waarneembaar zijn en vindt ze het belangrijk om met een genuanceerde en kritische blik naar integratie en migratie perspectieven te kijken.