Stichting Civic wil haar bestuur uitbreiden en zoekt algemene bestuursleden. Affiniteit met inburgering en integratievraagstukken vereist. We vergaderen tweewekelijks (in drukkere perioden wekelijks); bestuurslidmaatschap vraagt minimaal 4 uur per week.

Alle expertises en profielen welkom.

 

We zijn op zoek naar bestuursleden met de volgende competenties/achtergrond:

  • Bestuurslid dat actualiteiten rond inburgering volgt, kansen op dit vakgebied herkent en hierop reageert met blogs op onze site (rond de 200 woorden). Bijvoorbeeld als er een stap is gezet in het wetsproces van de nieuwe inburgeringswet, als ketenpartijen zoals de VNG zich uitspreken over ontwikkeling op het gebied van inburgering of als een van de pilots of evaluatieonderzoeken met betrekking tot de uitvoeringspraktijk zijn geëvalueerd.
  • Bestuurslid met kennis van bestuursrecht en/of inburgeringsbeleid, dat kan meedenken met en een bijdrage kan leveren aan onze juridische sub. Denk hierbij aan het ontwikkelen van juridische handreikingen voor professionals (met name advocaten werkzaam op het gebied van inburgering) en het monitoren en in kaart brengen van jurisprudentie op het gebied van de Wet Inburgering Buitenland en de Wet Inburgering.
  • Bestuurslid met kritische blik en kennis van fundamentele debatten over ‘inburgering’ en ‘integratie’, dat kan bijdragen aan de bredere visie van Stichting Civic op deze thematiek.

Ben je geïnteresseerd? Stuur vóór 28 mei a) uw CV en b) uw visie op Stichting Civic en c) uw mogelijke bijdrage aan Tamar de Waal (voorzitter Stichting Civic) via info@stichtingcivic.nl. Gesprekken vinden begin juni plaats.

Nogmaals, ook andere profielen heel welkom.

Nikki-Scholten

Nikki Scholten

Secretaris

Nikki Scholten is secretaris bij Stichting Civic en werkzaam als adviseur/onderzoeker bij Significant Public. Bij Significant Public is zij …
Profiel-pagina