Alex_Geert_Castermans_Stichting_Civic

Alex Geert Castermans

Hoogleraar Burgelijk Recht / Wetenschappelijk directeur (Universiteit Leiden)

Alex Geert Castermans is hoogleraar Burgerlijk recht en Wetenschappelijk Directeur aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij visiting professor aan Universiteit Paris II. Hij vervult meerdere nevenfuncties, waaronder die van rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag.

Hoogleraar Castermans bekleedde verschillende functies. Hij was directeur van het Meijers Instituut van de Universiteit Leiden, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden, voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling, en advocaat-partner bij advocatenkantoor Pels Rijcken.

In zijn onderwijs verzorgt hij de Leiden Law Clinic. In dat kader onderzoeken Leidse honours studenten een thema op verzoek van een maatschappelijke organisatie.