Stichting Civic

De resultaten van het inburgeringsbeleid in Nederland zijn momenteel ondermaats. Stichting Civic zet zich daarom in voor het verbeteren van het Nederlandse inburgeringsbeleid. De doelstellingen zijn:

  • Het verzamelen en stimuleren van sociaal-wetenschappelijk en juridisch onderzoek naar de uitkomsten van het huidige beleid.
  • Het aanreiken van voorstellen voor beter opnamebeleid voor nieuwkomers in onze samenleving. Dat beleid moet meetbaar effectief zijn en passen binnen onze rechtsstaat.

Lees meer over deze doelstellingen in het Beleidsplan van Stichting Civic 2018-2019.

Wat kan jij doen?

Wil je meedenken, je inzetten voor of op de hoogte blijven van de activiteiten van Stichting Civic? Dat kan! Graag komen wij in contact met ervaringsdeskundigen (docenten, inburgeraars), ambtenaren en onderzoekers betrokken bij de inburgering. Bereik ons door het formulier in te vullen.

Het bestuur

Tamar de Waal, voorzitter, universitair docent Erasmus Law School. Promoveerde afgelopen september op Conditional Belonging, een onderzoek naar inburgeringsbeleid in EU lidstaten aan de Universiteit van Amsterdam. Een samenvatting van haar proefschrift is hier te raadplegen.

Ali Mohammad, penningmeester, is promovendus Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Nienke Schlette, secretaris, is actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden.

Sennay Ghebreab, bestuurslid, is universitair hoofddocent (adjunct) aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd sociale wetenschappen bij de Amsterdam University College.

Heleen van der Veld, bestuurslid, is eigenaar van Blikveld Amsterdam en docent NT2.

Contacteer ons[recaptcha]