Stichting Civic zet zich in voor beleid dat een goede start van nieuwkomers ondersteunt, op basis van inzichten uit de wetenschap en praktijk.

Wij richten ons op het aanzwengelen van een fundamenteel debat over de dominante perspectieven op ‘inburgering’ en ‘integratie’.

Ook dragen wij bij aan verschillende inburgeringszaken en vragen wij maatschappelijke aandacht voor de juridische belangen van inburgeraars door middel van publicaties.

Taalmaatje-in-de-klas-Stiching-Civic