28 mei 2024

  Tamar de Waal is teruggetreden als voorzitter van Stichting Civic. Deze rol wordt nu vervuld middels een duo-voorzitterschap en wel door Nadine Blankvoort en Samir Achbab.

  Tamar: “Met trots en plezier kijk ik terug op alles wat Stichting Civic bereikt heeft sinds haar oprichting. Onze grootste meerwaarde ligt in het aanhoudend aandragen van een fundamenteel ander perspectief op wat wij nu de inburgering noemen. Dit is alleen maar mogelijk geweest dankzij degenen die zich door de jaren heen hebben aangesloten bij Civic, in de regel als vrijwilliger. Ik ben iedereen enorm dankbaar. Na bijna zeven jaar voorzitterschap is het tijd deze rol naast mij neer te leggen en ik ben ontzettend blij met Nadine en Samir als opvolgers, die vanuit hun eigen expertise op het gebied van inburgering en met hernieuwd elan de stichting kunnen aansturen.”

  Tamar blijft nog wel lid van de denktank en is ook nog altijd vrijwilliger bij Stichting Civic.

  Nadine en Samir vertellen kort over zichzelf en hun ambities met Stichting Civic.

  Nadine: “Als kritisch onderzoeker ben ik betrokken bij het academische debat over concepten zoals integratie en inburgering. Mijn rol binnen Stichting Civic biedt de ruimte om dit debat uit de academische sfeer naar de praktijk te brengen.
  Mijn missie is Stichting Civic te positioneren als een belangrijke speler die een fundamenteel ander geluid laat horen als het gaat om concepten zoals integratie en het zichtbaar maken van de schadelijke gevolgen van het huidige inburgeringsbeleid.
  Ik kijk ernaar uit om dit uitdagende werk op te pakken. Samen met Samir als medevoorzitter, met de andere bestuursleden en met ons brede en zeer betrokken netwerk.”

  Samir: “Ik maak al een tijdje deel uit van Stichting Civic, eerst via de Denktank en daarna als bestuurslid. Ik kijk ernaar uit om samen met Nadine Blankvoort het stokje over te nemen van de oprichter Tamar de Waal. Civic heeft zich in de afgelopen jaren onderscheiden door een kritisch perspectief op de nieuwe inburgeringswet die met bijna unanieme draagvlak in de Tweede Kamer werd aangenomen. Nadine en ik zullen dit kritische geluid voortzetten, want de nieuwe inburgeringswet was een gemiste kans en breekt niet met het al 25 jaar falende beleid. De inburgering is nog steeds een punitief stelsel dat uitgaat van wantrouwen en uitsluiting. Met de naderende tussenevaluatie van de nieuwe inburgeringswet in 2025 is er vanuit onze agenderende rol nog genoeg te doen!”

  Deel dit

  Lees ook