Nadine_Blankvoort_stichting_Civic

Nadine Blankvoort

Bestuurslid

Nadine Blankvoort is een PhD kandidate bij Maastricht University en werkzaam als docent-
onderzoek en coördinator internationalisering bij de Hogeschool van Amsterdam. Als
onderzoeker richt zij zich op inburgering in Nederland waarbij zij gebruik maakt van kritische kwalitatief onderzoek om het discours en de maatschappelijk issues beter zichtbaar te maken. Met een achtergrond in ergotherapie, is Nadine onderdeel van verschillende Europese commissies en projecten over migranten, zorg en maatschappelijke participatie.