Stichting Civic zet zich op verschillende manieren in voor de groep inburgeraars 2013-2021.

Zoals het steunen van een juridische procedure, het sturen van een brief  aan de minister van SZW  (dat heeft geleid tot een motie in de Tweede Kamer), het reageren  op een Kamerdebat en het sturen van een reactie op de consultatie van het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet inburgering.

U kunt zulke activiteiten van Stichting Civic financieel steunen door een bijdrage over te maken naar NL95 ABNA 0825 8954 56, t.n.v. Stichting Civic.

De overige gegevens van Stichting Civic zijn als volgt.

Stichting Civic (ANBI)
Vestigingsadres: Nieuwe Achtergracht 164
1018 WV Amsterdam (geen bezoekadres)
KVK: 71489177
RSIN: 858735805
info@stichtingcivic.nl