Stichting Civic is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich richt op maatschappelijke agendering, onderzoek en juridische ondersteuning. Wij willen een fundamenteel ander perspectief op wat ‘inburgering’ wordt genoemd. 

Stichting Civic bestaat nu 5 jaar. Wat hebben wij bereikt en wat gaan we de komende tijd doen?

Stichting Civic heeft zich op verschillende manieren ingezet voor de groep inburgeraars 2013-2021. Zoals het steunen van een juridische procedure, het sturen van een brief  aan de minister van SZW  (dat heeft geleid tot een motie in de Tweede Kamer), het reageren  op een Kamerdebat en het sturen van een reactie op de consultatie van het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet Inburgering.

Sinds 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet Inburgering. Helaas is deze nieuwe wet geen fundamentele breuk met het oude beleid. Wij laten de knelpunten zien in het project Humans of Inburgering: portretten van inburgeraars. Ook hebben we twee animaties laten maken over de hindernissen waarmee nieuwkomers te maken kunnen krijgen bij hun inburgering: animatie 1 en animatie 2

Begin 2023 hebben wij een manifest gepubliceerd, dat ruimte biedt voor een fundamentele herbezinning op de ‘inburgering’, ‘integratie’ en het scheve beeld dat bestaat over nieuwkomers in Nederland. Daarmee beginnen we aan een gezamenlijke zoektocht naar alternatieven.

Je kunt de activiteiten van Stichting Civic financieel steunen door een bijdrage over te maken naar
NL95 ABNA 0825 8954 56 t.n.v. Stichting Civic.

De overige gegevens van Stichting Civic zijn als volgt:

Stichting Civic
Danie Theronstraat 2
1091 XX Amsterdam
info@stichtingcivic.nl

KVK: 71489177
RSIN: 858735805