19 juli 2019

Stichting Civic reageert op Kamerdebat Wet Inburgering

Met veel belangstelling heeft Stichting Civic de Kamerbrief met toelichting over de plannen van minister Koolmees voor het Nederlandse inburgeringsbeleid gelezen. Met evenveel belangstelling keek de stichting daarna naar het Algemeen Overleg hierover met de verantwoordelijke Kamerleden van donderdag 27 juni jl. Ofschoon de minister laat weten dat op het departement hard is gewerkt om de plannen concreet te maken, erkent hij ook dat verschillende punten aandacht verdienen. Beide constateringen onderschrijft Stichting Civic. Er is nu meer duidelijk dan eerst, maar zeker nog niet alles. Hieronder een paar punten ter overweging:

Focus op werk: prima idee maar het moet wel mogelijk zijn.

Laten we positief beginnen: het beoogde stelsel is een stap vooruit. Net als de meeste Kamerleden die in het debat aan het woord kwamen, vindt ook Stichting Civic dat we het huidige stelsel (sinds 2013) snel achter ons moeten laten. We zijn het eens met de woorden van Jan Paternotte (D66) tijdens het Algemeen Overleg dat het jammer is dat we nog zo lang opgescheept zitten met een ‘tot op de draad versleten inburgeringswetje’.

Stichting Civic is blij dat de minister zich grondig heeft laten informeren door experts en ervaringsdeskundigen. Zo haalt hij in het debat meerdere malen een recent artikel aan uit de Volkskrant (21 juni jl.), waarin hoogopgeleide statushouders uit de doeken doen hoe ingewikkeld het is om aan het werk te komen in hun oude beroep. Deze groep verdient een betere begeleiding en een kansrijkere landing in de samenleving. Dat voor hen de toeleiding naar werk makkelijker moet worden, vindt Stichting Civic een behartigengswaardig streven, maar de stichting blijft afwachtend over het perspectief van een andere groep. We doelen op statushouders die lager of niet zijn opgeleid óf die kampen met (zwaar) trauma. Ook zij moeten in het nieuwe stelsel zo snel mogelijk aan het werk. Liefst in een duaal systeem waarin leren en werken samengaat. Voor sommigen is de nadruk op werk een belemmerende factor en zal hun verhaal op de lange termijn succesvoller zijn als ze eerst tijd krijgen hun persoonlijke omstandigheden op orde te brengen.

Een ander punt van zorg deelt Stichting Civic met kamerlid Gijs van Dijk (PvdA), die vroeg aan de minister of er genoeg werkgevers te vinden zijn met tijd én expertise om statushouders te ontvangen en te begeleiden. De minister antwoordde dat daar veel energie in wo