7 november 2023

  Lea Klarenbeek is lid van de denktank van Stichting Civic. Zij is gepromoveerd op het concept integratie. Onlangs publiceerde ze hierover in het tijdschrift JEMS (Journal of Ethnic and Migration Studies) het artikel Relational Integration: From Integrating Migrants to Integrating Social Relations

  In dit artikel pleit zij ervoor om integratieproblemen te zien als onderdeel van relationele ongelijkheid. Dat wil zeggen: ongelijkheid in hoe mensen zich tot elkaar verhouden als leden van een samenleving, hoe ze elkaar categoriseren en hoe ze elkaar behandelen. 

  Deze relationele kijk op integratie neemt afstand van conventionele ideeën over integratie, die focussen op immigranten die (nog) niet de juiste kennis, competenties, connecties of waarden hebben om gelijkwaardig onderdeel te kunnen zijn van een samenleving. Relationele integratie gaat alle leden van een samenleving aan. 

  Met dit artikel wil Lea iedereen die zich met ‘integratie’ bezighoudt, uitnodigen om de eigen normatieve aannames van het concept te bekijken. Deze aannames hebben effect, zowel voor onderzoek als voor het opstellen van beleid. 

  Je kunt het artikel hier lezen.

  Deel dit

  Lees ook