5 november 2023

  Binnenkort zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Het kabinet Rutte IV is gevallen over het asielbeleid en daarom is migratie een belangrijk verkiezingsthema. Tijd om te kijken wat de verschillende partijen hierover in hun verkiezingsprogramma schrijven.

  Nina Fokkink is promovendus migratierecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij zit in de redactie van Verblijfblog, waarin de sectie migratierecht van de VU actuele thema’s van toelichting voorziet. Rondom de verkiezingen publiceerden zij een serie over asielbeleid en integratie. In ieder blog worden de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd. Ook is inzichtelijk gemaakt hoe de plannen van de verschillende partijen in de loop van de jaren zijn veranderd.

  In dit blog gaat het over het thema ‘integratie’. Het integratiebeleid lijkt bij deze verkiezingen een iets minder grote rol te spelen. Een mogelijke reden hiervoor is de nieuwe Wet Inburgering, die op een paar punten een verandering ten opzichte van de vorige wet betekent. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de inburgering van asielzoekers en het inburgeringstraject is iets meer afgestemd op de inburgeraar. Ook krijgen asielzoekers – beperkt – de mogelijkheid om te gaan werken. 

  In de blog staat een schematisch overzicht van de plannen met betrekking tot integratie. Daarnaast worden de plannen voor de organisatie en inhoud van de inburgering en de toegang tot de arbeidsmarkt toegelicht. 

  Deel dit

  Lees ook