Lees hier meer waarom Stichting Civic nodig is, wat we willen bereiken met Civic en leer wie er betrokken is.

Wat er mis is met het huidige inburgeringsbeleid?

De afgelopen twintig jaar is het Nederlands inburgeringsbeleid twintig keer aangepast. Toch zijn de resultaten van het huidige inburgeringsbeleid ondermaats: nieuwkomers in de samenleving kampen met taalachterstanden, ze worden geconfronteerd met schulden en boetes, en komen relatief vaak en langdurig in de bijstand terecht.

Wetenschappelijke inzichten of ervaringen uit de praktijk hebben nooit de basis gevormd voor de wijzigingen van het inburgeringsbeleid. In plaats daarvan was ideologie leidend in debatten over het wijzigen van de inburgering. Dat moet anders.

Schermafbeelding-2019-03-13-om-15.48.21

Opinieartikel NRC – Stop eens met feitenvrij inburgeringsbeleid

Als startschot van Stichting Civic, schrijven bestuursleden Tamar de Waal, Sennay Ghebreab en Ali Mohammad een opinieartikel in NRC Handelsblad over…

Het huidige inburgeringsbeleid werkt niet. De zelfredzaamheid van nieuwkomers wordt overschat; malafide taalbureaus opereren op de private inburgeringsmarkt; er is een gebrek aan transparantie met betrekking tot het tentamineren van de examens; en onderdelen van het inburgeringsbeleid staan op gespannen voet met Europees recht.

Wij zijn niet de enigen die dat vinden. Begin 2017 publiceerde de Algemene Rekenkamer een kritisch rapport over het inburgeringsysteem.1 In dit rapport benadrukte de Rekenkamer dat de keuze voor een private inburgeringsmarkt ‘niet onderbouwd’ was en nu ‘onvoldoende werkt in de praktijk’. Het inburgeringsbeleid staat volgens de Integratiebarometer 2018 van het Verwey-Jonker Instituut integratie zelfs in de weg.2. Ook de Nationale Ombudsman is kritisch en constateert dat de overheid regels te veel centraal stelt in plaats van wat de inburgeraar nodig heeft.3

Wij willen naar inburgeringsbeleid dat wél werkt. Zodat statushouders zichzelf maximaal kunnen ontplooien, volwaardig onderdeel kunnen uitmaken van de Nederlandse samenleving en hun bijdrage kunnen leveren aan deze samenleving.

Om dit te bereiken, willen wij

  1.  de knelpunten en best practices van het huidige beleid in kaart brengen
  2. de politieke en publieke bewustwording van de knelpunten van het huidige beleid vergroten en
  3. beleidssuggesties aanreiken ter verbetering van de inburgering.

Deze doelstellingen willen wij bereiken met de volgende activiteiten:

a. Maatschappelijke activiteiten: We organiseren bijeenkomsten met betrokkenen (inburgeraars, docenten, ambtenaren, vrijwilligers etc.); publiceren artikelen en overleggen met publieke instanties met constructieve suggesties ter verbetering van het inburgeringsbeleid.

b. Onderzoeksactiviteiten: We willen bestaand onderzoek over inburgering in kaart brengen en nieuw onderzoek aanjagen. We werken samen met de Vrije Universiteit aan een Inburgeringslab en onderhouden contacten met andere hoger onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en onderzoeksjournalistieke media.

c. Juridische activiteiten: In samenwerking met de Public Interest Litigation Project en de sociale advocatuur kijken wij mee bij inburgeringszaken.

 

Wil je meer weten over de wat wij zoal doen? Lees dan hier ons beleidsplan voor het jaar 2018/2019.

Beleidsplan Stichting Civic 2018-2019

Ons team

Ons Comité van Aanbeveling

Onze samenwerkingspartners

  1. Lees hier het rapport Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 ↩︎
  2. Dit rapport kan je hier opvragen ↩︎
  3. Deze conclusie volgt uit het onderzoeksrapport Een valse start: een onderzoek naar behoorlijke inburgering van 10 oktober 2018 ↩︎
  4. https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen ↩︎