Stichting Civic: voor een goede start van nieuwkomers

De huidige perspectieven op ‘inburgering’ zijn discriminatoir en leiden tot ondermaats beleid. Wij zetten ons in voor een nieuw perspectief: het beleid moet een goede start voor nieuwkomers in Nederland ondersteunen.

Stichting Civic is een onafhankelijke non-profit organisatie en richt zich op 

 • maatschappelijke agendering
 • onderzoek 
 • juridische ondersteuning

Er zijn veel waardevolle initiatieven, stichtingen en instanties die zich inzetten voor de positie van inburgeraars, die (ook) aandacht vragen voor de knelpunten van het huidige inburgeringsbeleid.

Stichting Civic vult deze aan door zich te richten op het aanzwengelen van een fundamenteel debat over wat ‘inburgering’ en ‘integratie’ is. Het is na een kwarteeuw inburgeringsbeleid duidelijk dat als de huidige dominante perspectieven op deze termen niet veranderen, het écht verbeteren van dit beleid niet lukt. Het is belangrijk dat dit debat gestoeld is op de principes van onze democratische rechtsorde en inzichten uit de wetenschap en de praktijk.

Stichting Civic is in 2018 opgericht in reactie op het inburgeringsbeleid dat sinds 2013 gold. Wij brachten onder de aandacht dat dit beleid niet werkte; dit is inmiddels ook door meerdere wetenschappelijke studies, wetsevaluaties en de politiek erkend. Sinds 1 januari 2022 geldt een nieuwe Wet Inburgering. Helaas is deze nieuwe wet geen fundamentele breuk met het oude beleid.

Wij hebben in 2023 een manifest gepubliceerd, met onze visie op de huidige ‘inburgering’ in tien stellingen. Deze stellingen zijn nog work in progress en zullen getoetst worden in klankbordbijeenkomsten met juristen, ambtenaren, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Ook zullen ze toegelicht worden in blogs en essays. Daarnaast gaan wij verder met het publiceren van verhalen van inburgeraars in Humans of Inburgering.

Mocht je willen bijdragen aan Stichting Civic, mail ons dan via https://stichtingcivic.nl/contact/

Ben je een advocaat, vrijwilliger of inburgeraar die juridische vragen of hulp nodig heeft omtrent inburgering, neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten over wat wij zoal doen of hebben gedaan? Lees dan hier onze beleidsplannen en jaarverslagen.

Jaarverslagen

 1. Jaarverslag 2018-2019
 2. Jaarverslag 2020
 3. Jaarverslag 2021
 4. Jaarverslag 2022

Jaarrekeningen

 1. Jaarrekening 2019-2018
 2. Jaarrekening 2020
 3. Jaarrekening 2021
 4. Jaarrekening 2022

Beleidsplannen

 1. Beleidsplan 2020-2021
 2. Actueel beleidsplan 2023 en verder

Ons team

Ons Comité van Aanbeveling

Onze samenwerkingspartners

stichting_media_and_democracy
VUlogo_NL_Wit_HR_RGB
PILP logo
open_embassy_logo_stichting_civi
vluchtelingen_ambassadeurs_logo_stichting_civi
stichting-lemat-logo-werkwijzer-vluchtelingen-260x260
Kompass_logo-260x93