Civic_over_ons

Stichting Civic zet zich in voor beter inburgeringsbeleid. Beleid dat is gebaseerd op feiten, ervaringen en wetenschappelijk onderzoek.
Wij willen een nieuw perspectief: het beleid moet een goede start voor migranten in Nederland ondersteunen.

Waarom bestaat Stichting Civic?

Stichting Civic is opgericht in 2018 in reactie op het inburgeringsbeleid dat sinds 2013 gold. Wij brachten onder de aandacht dat dit beleid niet werkte – dit is inmiddels ook door meerdere wetenschappelijke studies, wetsevaluaties en de politiek erkend. Sinds 1 januari 2022 geldt een nieuwe Wet Inburgering. Helaas is deze nieuwe wet geen fundamentele breuk met het oude beleid.
Er zijn veel waardevolle initiatieven, stichtingen en instanties die zich inzetten voor de positie van inburgeraars, die aandacht vragen voor de knelpunten van het huidige inburgeringsbeleid. Stichting Civic vult deze aan door zich te richten op het aanzwengelen van een fundamenteel debat over wat ‘inburgering’ en ‘integratie’ is. Het is na een kwarteeuw inburgeringsbeleid duidelijk dat als de huidige dominante perspectieven op deze termen niet veranderen, het écht verbeteren van dit beleid niet lukt.
Het is belangrijk dat dit debat gestoeld is op de principes van onze democratische rechtsorde en inzichten uit de wetenschap en de praktijk.

Dit doet Stichting Civic op twee manieren:

  1. Ten eerste als juridisch platform. We dragen bij aan en denken mee met verschillende inburgeringszaken, bijvoorbeeld met amicus curiae brieven of juridische ondersteuning. Ook vragen wij maatschappelijke aandacht voor de juridische belangen van inburgeraars, middels publicaties en campagnes. Wij hebben nauwe relaties met meerdere advocatenkantoren en met het Public Litigation Project van het NJCM.
  2. Ten tweede als onderzoeksplatform en denktank. Op dit moment worden ‘inburgering’ en ‘integratie’ vooral gezien als eenzijdige verantwoordelijkheden van de migrant die als maatstaf dienen voor of hij of zij mag Nederland ‘hoort’ – maar dat klopt en werkt niet.

Stichting Civic doet daarom constructieve suggesties. Wij werken momenteel aan een manifest, met onze visie op de huidige ‘inburgering’ in tien stellingen. Deze stellingen zijn nog work in progress en zullen getoetst worden in klankbordbijeenkomsten met juristen, ambtenaren, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Ook zullen ze toegelicht worden in blogs en essays.

Mocht je willen bijdragen aan Stichting Civic, mail ons dan via https://stichtingcivic.nl/contact/

Ben je een advocaat, vrijwilliger of inburgeraar die juridische vragen of hulp nodig heeft omtrent inburgering, neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten over wat wij zoal doen of hebben gedaan? Lees dan hier ons beleidsplan of jaarverslag.

Ons team