Samir_Achbab_Stichting_Civic

Samir Achbab

Voorzitter

Samir Achbab is bestuurskundige en werkzaam als onderzoeker en docent bij de afdeling Bestuurswetenschap & Politicologie aan de Vrije Universiteit. Zijn belangstelling gaat uit naar sociaal beleid, de verzorgingsstaat en de governance van het lokale sociale domein. Hij heeft in het verleden veel onderzoek gedaan naar de aanpak van laaggeletterdheid, de volwasseneneducatie en de Participatiewet. Momenteel schrijft hij een proefschrift over de veranderende verzorgingsstaat vanuit een narratief perspectief.