29 december 2021

Vandaag verscheen in NRC een opiniestuk van Civic-collega’s Tamar de Waal en Samir Achbab over de nieuwe Wet inburgering 2021.

In het opiniestuk zijn de auteurs kritisch op het ontbreken van een reflectie op wat ‘inburgeren’ betekent. Er is een nieuwe Wet inburgering 2021 gekomen, maar de wetgever benut hiermee niet de kans om het oude systeem los te laten.

Zo zal in de nieuwe inburgeringswet voor gezinsmigranten nog steeds het leenstelsel gelden. Ook zal er niet altijd ruimte bestaan voor maatwerk, omdat de meeste inburgeraars de examens (volgens het kabinet) zullen moeten afsluiten op dezelfde (verhoogde) taalniveau B1. Bovendien komt in de nieuwe inburgeringswet de vrijstellingsgrond van aangetoonde ‘voldoende inspanningen’ niet meer terug. De nieuwe inburgeringswet kent verder méér eisen en méér boetemogelijkheden.

De auteurs wijzen erop dat de kwaliteit van beleid afhangt van de uitvoering op gemeentelijk niveau, terwijl gemeenten kampen met financiële tekorten.

Zij achten de kans op verbetering van het inburgeringsbeleid klein zolang er geen brede reflectie is op wat ‘integratie’ of ‘inburgering’ is.

Het opiniestuk is hier te lezen.

Voorzitter
Medewerker

Deel dit

Lees ook