tombarkhuysen

Tom Barkhuysen

Advocaat-partner/Hoogleraar Bestuursrecht (Stibbe & Universiteit Leiden)

Tom Barkhuysen is advocaat-partner bestuursrecht bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is onder meer ook lid van het bestuur van de Vereniging voor Bestuursrecht en redacteur van het Nederlands Juristenblad.

Hij studeerde Nederlands recht (staats- en bestuursrecht) aan de Universiteit Maastricht (afgerond 1991) en Europees en internationaal recht aan de Universiteit Leiden (afgerond 1993). Daarna was hij eerst als assistent in opleiding en later als universitair docent staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over de eisen die het EVRM stelt aan nationale rechtsbescherming.

Hij is specialist op het terrein van het staats- en bestuurs(proces)recht. Daarbij heeft hij veel kennis van de invloed van het EU-recht en de (Europese) mensenrechten op het nationale staats- en bestuurs(proces)recht. Op deze terreinen is hij werkzaam als advocaat bij Stibbe en verzorgt hij onderwijs en verricht hij onderzoek, waaronder veel – vaak in concurrentie verworven – contractonderzoek alsmede advieswerkzaamheden voor particuliere partijen en overheden.

Tom Barkhuysen heeft een uitgebreid netwerk in wetenschap en praktijk, is een veelgevraagd spreker en geeft regelmatig in de media commentaar met betrekking tot actuele juridische ontwikkelingen op zijn vakgebied. Hij is winnaar van de facultaire onderwijsprijs voor de beste hoorcollegedocent 2006/2007 voor zijn colleges bestuurs(proces)recht in het verdiepende tweedejaarsvak. Verder ontving hij samen met collega Willemien den Ouden de AB-jaarprijs 2007 voor de beste bestuursrechtelijke annotatie in het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB). In 2016 won hij de Dekenprijs van de Amsterdamse Orde van Advocaten vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de (Amsterdamse) advocatuur.