d200x250

Ali Mohammad

Penningmeester

Ali Mohammad is co-auteur van Naar een fraudebestendig pgb (2015) dat in opdracht van het Ministerie van VWS is geschreven door Wetgevingswerken. Hij is penningmeester bij Stichting Civic en promovendus Staats- en bestuursrecht aan  de Universiteit Leiden. Zijn specialismen omvatten het algemeen bestuursrecht, onderwijsrecht en mededingingsrecht.

Artikelen van Ali Mohammad