Fouten in examens

Er zijn fouten geslopen in de inburgeringsexamens Lezen en Luisteren. Een aantal vragen in die examens stond ten onrechte nog op pretest waardoor de antwoorden op deze vragen niet meetelden voor het bepalen van de uitslag.

De uitslag van degenen die ten onrechte zijn geslaagd worden niet gecorrigeerd. Degenen die ten onrechte zijn gezakt krijgen een brief van DUO dat zij alsnog geslaagd zijn. De kosten van extra examenpogingen en cursusuren worden vergoed of verrekend met de lening. Het gaat hier alleen om kosten die zijn gemaakt voor Lezen en Luisteren.

Onterecht opgelegde inburgeringsplicht

Vorig jaar legde de minister ongeveer 635 personen onterecht de inburgeringsplicht op. Het gaat hier om derdelander ouders met een minderjarig Nederlands kind.

Deze personen krijgen van DUO een brief over het intrekken van de inburgeringsplicht en de ‘teruggave’ van de gemaakte kosten. Het gaat hier om kosten voor inburgeringscursussen, examenpogingen, aanvragen voor ontheffingen en opgelegde boetes. Zij zullen in die brief ook worden gewezen op de mogelijkheid om vrijwillig in te burgeren.

De minister heeft op verzoek van de Tweede Kamer verkend of een verplichte inburgering mogelijk is, maar dat blijkt op basis van het Europees recht niet mogelijk te zijn.1

  1. Derdelander ouders van een minderjarig kind krijgen een zogenoemd EU-document. Dit als gevolg van de de uitspraken Zambrano en Chavez-Vilchez van het Europees Hof van Justitie. Over de gevolgen van deze uitspraken heeft de minister van SZW eerder een Kamerbrief geschreven. ↩︎
Ellen Nissen

Ellen Nissen

Coördinator Juridische Zaken

Ellen Nissen is juridisch coördinator bij Stichting Civic, lid van de Commissie Meijers en promovenda bij het Centrum voor Migratierecht …
Profiel-pagina
d200x250

Ali Mohammad

Penningmeester

Ali Mohammad is penningmeester bij Stichting Civic en Wetgevingsjurist bij Wetgevingswerken in Rotterdam. Zijn specialismen omvatten het …
Profiel-pagina