26 november 2020

De regering is van plan de eisen voor naturalisatie aan te scherpen, onder andere met het kunnen beheersen van taalniveau B1. Hierover schreven Tamar de Waal en Sham Ahmed een opiniestuk in NRC.

Wie al is ingeburgerd en het niveau A2 heeft behaald, moeten bij de naturalisatie-aanvraag – naar verwachting vanaf januari 2022 – opnieuw aan de slag om het taalniveau B1 te halen. Dat is niet voor iedereen haalbaar. De voorgestelde inburgeringswet voorziet dan ook in het afschalen naar A2. De naturalisatie-eis sluit hier niet op aan. Daarnaast is er in de voorgestelde inburgeringswet de praktische zelfredzaamheidsroute. Voor personen die langs deze route inburgeren is het niveau B1 niet realistisch. Bijzonder is dat de regering de ontheffing van de taaleis op basis van voldoende geleverde inspanningen afschaft. Alleen vanuit een medische noodzaak kan er straks ontheffing worden verleend.

Volgens Stichting Civic is het nastreven van het hoogst mogelijke taalniveau voor alle inwoners van Nederland, dus ook voor nieuwe Nederlanders, natuurlijk de juiste ambitie. Maar deze taaleis zal betekenen dat significante aantallen nieuwkomers geen Nederlands burger meer worden, hoewel ze wel permanente inwoners van ons land zullen zijn. Zo zal een groep tweederangsburgers worden gecreëerd: problematisch en onnodig.

Lees hierover de bijdrage in NRC.

Medewerker

Deel dit

Lees ook