2 oktober 2020

Stichting Civic heeft gereageerd op de consultatievraag over het Besluit en de regeling inburgering.

De nieuwe beoogde Wet inburgering 20.. wordt op detailniveu uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur (Besluit tot uitvoering van Wet inburgering 20..) en in een ministeriële regeling (Regeling tot uitvoering van Wet inburgering 20..). De ontwerpen van deze regelingen zijn ter consultatie openbaar gemaakt en kunnen hier worden gelezen.

Stichting Civic heeft gereageerd op deze consultatie. Hoewel de consultatie niet ziet op de opzet van de beoogde Wet inburgering 20.. is nog ter herinnering gebracht dat de opzet van deze wet de kwetsbaarste inburgeraars financieel en verblijfsrechtelijk sanctioneert. Ook wordt onevenredige belasting voor familiemigranten in het nieuwe systeem aangestipt, alsmede de spanningen hiervan met het Europees recht.

Binnen de kaders van de beoogde wet zijn er tien aandachtspunten meegegeven, waaronder de ontbrekende invulling van de leerbaarheidstoets, verduidelijking van de doelgroep van de z-route, het eerder kunnen inschalen op A2-niveau en de vraag of de sociale lening voldoende is voor de 800 uurseis binnen de z-route.

De reactie met de tien aandachtspunten is hier te lezen:

Aandachtspunten Besluit en regeling inburgering

Penningmeester

Deel dit