10 juni 2019

Op donderdag 13 juni vindt er een Algemeen Overleg plaats over de aanpak van fraude bij inburgering door de minister van SZW. Tijdens dat overleg wordt de brief van de minister van SZW besproken, waarin hij maatregelen noemt die zijn of worden genomen om fraude bij inburgering aan te pakken. Anticiperend op het Algemeen Overleg bespreken wij deze brief en vragen we aandacht voor enkele blinde vlekken bij het beperken van fouten en fraude rondom het inburgeringsonderwijs.

De Kamerbrief van de minister van SZW

Met de brief van 9 mei 2019 informeert de minister de Tweede Kamer over meldingen omtrent misstanden en fraude, de financiële audits van Blik op Werk, voorlopige resultaten van onderzoek naar onderwijskwaliteit en de maatregelen die hij heeft genomen of zal nemen om fraude tegen te gaan.

Hierna volgt een bespreking van deze onderwerpen, waarna wij aanvullende fouten in het systeem aankaarten. Ook verzoeken wij om gedupeerden te compenseren gelet op het gebrek aan adequaat toezicht.

Misstanden en fraude

De Kamerbrief is een vervolg op zijn eerste Kamerbrief over de aanpak inburgering fraude van 18 december 2018. In de bijlage bij deze brieven staat een document waarin de Inspectie van SZW (ISZW) inzicht verschaft over misstanden en fraudemeldingen.

Een precieze definitie van misstanden en fraude is niet gegeven, maar ISZW noemt 14 modus operandi die vallen onder (in het subsidiedomein gebruikelijk onderscheid[annotation anchor=” content=’Kamerstukken II 1984/85, 17050, nr. 35-36 (Eindrapport ISMO); Ministerie van Financiën, Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies, 2009; Ministerie van V&J, Mogelijke frauderisico’s met rijkssubsidies, 16 oktober 2015.’] tussen) oneigenlijk gebruik 1Het volgens de regels van de wet maar in strijd met de bedoelingen van de wettelijke bepalingen het geheel of ten dele ontlopen van een verplichte bijdrage aan de overheid of het genieten van een (te hoge) uitkering. ISZW schaart hier bijvoorbeeld uitgaven van de lening aan reiskosten, rijlessen en kookworkshops onder. , misbruik 2