7 februari 2018

Als startschot van Stichting Civic, schrijven bestuursleden Tamar de Waal, Sennay Ghebreab en Ali Mohammad een opinieartikel in NRC Handelsblad over dat Nederland moet stoppen met ‘feitenvrij inburgeringsbeleid’. 

Tijdens het Algemeen Overleg van 7 februari reageerde minister Koolmees (SZW) met de volgende woorden:

“Het artikel in NRC waar de heer Özdil (GroenLinks) en Van Dijk (SP) naar hebben gevraagd, dat heb ik zeker gelezen, en met veel interesse. En ik vind het ook goed te horen dat mevr. De Waal de door haar voorgenomen stichting heeft opgezet om dit onder de aandacht te brengen. Het doel is wetenschappelijk en juridisch onderzoek … Een meer centrale rol te geven in het politieke debat. Dat kan ik alleen maar toejuichen.”

Woensdag 7 februari is het vervolg van het algemeen overleg in de Tweede Kamer over inburgering en integratie met minister Koolmees (D66) en de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het eerste deel vond plaats op 13 december. De verwachtingen waren hooggespannen, omdat de minister had aangegeven dat het inburgeringsbeleid „op de schop moest” (De Telegraaf, 12/12). Helaas bleef duidelijkheid over specifieke plannen uit. Wel werd duidelijk dat het huidige systeem met een private inburgeringsmarkt, sociale leningen voor onderwijs en boetes voor het niet halen van examens blijft bestaan. Het lijkt er dus op dat het inburgeringsbeleid grotendeels juist niet wordt hervormd.

Dat is jammer, want de sterke woordkeus van de minister was wel terecht! Sterker nog, het beleid kent zo veel gebreken dat het onmogelijk is ze allemaal aan te kaarten in dit korte opiniestuk. Het gaat zowel