5 oktober 2021

Hoewel de Wet Inburgering 2021 op punten een verbetering is, blijven inburgeraars geconfronteerd met een indrukwekkend sanctiebeleid. Er zijn maar weinig groepen in de samenleving die met zo veel wettelijke verplichtingen en gekoppelde boetes worden lastig gevallen. Inburgeraars zijn de dupe van wantrouwen vanuit de overheid en rigide maatregelen.

Stichting Civic heeft dit onderwerp ook uitgediept in een eerdere blog waarin we de 9 sanctiemoment in de nieuwe Wet Inburgering aan de kaak stellen. Deze blog is wijd verspreid en door verschillende organisaties en personen opgepikt. Diezelfde boodschap hebben wij nu in een infographic en animatievideo verwerkt, zodat het een nog groter publiek kan bereiken.

De infographic en animatievideo zijn ontworpen door de animator Nour Daghestani en Jolien de Vries van Stichting Civic. Beatrice van der Poel heeft de voice-over van de animatie ingesproken. We zijn hen zeer dankbaar voor de vruchtbare samenwerking en het mooie resultaat.

De-nieuwe-inburgering Stichting Civic

 

Deel dit

Lees ook