28 september 2021

Stichting Civic heeft in samenwerking met een illustrator en animator een animatievideo ontwikkeld. Dit is het resultaat.

Het succes van de uitvoering van het inburgeringsbeleid valt of staat met goede samenwerking tussen alle betrokken partijen

De nieuwe inburgeringswet gaat per januari 2022 in en moet veel van de knelpunten in het huidige inburgeringsbeleid wegnemen. In hoeverre nieuwkomers een kans krijgen op een goede start in Nederland en volwaardig kunnen participeren, valt of staat met de uitvoering van de wet.

In de uitvoering van de nieuwe wet krijgen gemeenten een regierol. In de animatievideo brengen we twee scenario’s in beeld. Eén waarin de uitvoering van het beleid voor Noa niet effectief is. Het is in dit scenario lastig voor Noa om de weg in Nederland te vinden. In het anders scenario wordt effectief maatwerk geboden waardoor Noa een goede start kan maken.

Benieuwd wat maakt dat Noa de vruchten kan plukken van de nieuwe wet? Bekijk dan de video!

Het sterke contrast tussen deze twee scenario’s laat zien dat het belangrijk is goed te blijven nadenken over de vormgeving en invulling van het inburgeringsbeleid. Hoe bied je nieuwkomers de kans op een goede start? Op welke manieren kan hier ruimte voor worden gecreëerd binnen de samenleving? En welke handvatten hebben betrokkenen hiervoor nodig?

Met deze video willen wij de visie van Stichting Civic onder een nog groter publiek verspreiden. Zonder het harde werk en creatieve vaardigheden van velen was het niet mogelijk om deze animatievideo te ontwikkelen. Beatrice van der Poel heeft de voice-over van de animatie ingesproken. Wij willen haar maar ook met name Wesselien de Groot en Jolien de Vries bedanken voor hun inzet het afgelopen half jaar.

Deel dit

Lees ook