Neha_Bagga_Stichting_CIvic

Neha Bagga

Stagiair Juridisch

Een sterkere positie voor kwetsbare minderheden, dat is waar Neha voor pleit. Een inburgeringsbeleid dat enerzijds de eisen van de staat respecteert en anderzijds de rechten van de inburgeraar waarborgt, sluit dan ook sterk aan op Neha’s ambitie. Als dochter van een moeder uit India heeft ze van dichtbij kunnen zien met welke omstandigheden een inburgeraar te maken krijgt. Zij denkt daarom als stagiair graag mee hoe kan worden omgegaan met bepaalde knelpunten in het inburgeringsstelsel. Na haar studie internationaal en Europees recht te hebben afgerond aan de Erasmus Universiteit, is Neha daarom een stage gaan lopen bij Stichting Civic. Als juridisch stagiaire brengt ze onder andere de jurisprudentie in kaart op het gebied van de Wet Inburgering. Daarnaast ontwikkelt zij een juridische handreiking voor professionals en draagt ze bij het in kaart brengen van de beslispraktijk van DUO. Deze stage ziet Neha als een unieke kans om haar juridische vaardigheden en kennis te ontwikkelen, en tegelijkertijd ‘in het veld’ te werken.

Om zich te blijven ontwikkelen op het veld van mensenrechten, is Neha tevens betrokken bij de werkgroep Verdragsrapportages van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), dat rapporteert aan de Treaty Bodies van de VN. Bovendien organiseert zij als actief lid van de Amnesty International Student Group Rotterdam (AISR) workshops om studenten te laten meedenken over huidige mensenrechtenkwesties in de wereld. Door deze verschillende rollen te combineren hoopt zij te ontdekken welke behoeften er in de samenleving leven. Zij hoopt hiermee de eerste stappen te vormen om haar droom waar te maken. En dat is om op internationaal niveau discriminatie op basis van gender, ras en economische status te bestrijden. En dat zou haar ook de kans geven om te reizen, want ‘reizen is wat de ziel voedt’.

Items geschreven door Neha Bagga