8 oktober 2018

  Op 6 oktober ging voorzitter Tamar de Waal in gesprek met minister Koolmees (SZW) tijdens het D66 partijcongres over de nieuwe inburgeringsplannen van het kabinet.

  In het gesprek vroeg Tamar de Waal aandacht voor:

  1. Dat de inburgeraars die tussen 2013-2020 Nederland zijn binnengekomen/gaan binnenkomen. Kunnen de boetes en verblijfsrechtelijke consequenties voor deze groep niet opgeschort worden, nu het beleid zo slecht opgezet was?
  2. Het verhogen van de taaleis voor (vrijwel) alle nieuwkomers naar B1: het lijkt Stichting Civic beter de verwachte eindresultaten af te stemmen op de didactische en persoonlijke situaties van nieuwkomers.
  3. het beeld dat Nederland al ‘af’ is en dat nieuwkomers daarin moeten ‘inburgeren’. Dit is te simplistisch, volgens Stichting Civic. Zie taalonderwijs, het aanbieden van kennis over burgerschap en het stimuleren van arbeidsparticipatie als onderdeel van het bredere publiek belang, en biedt vanuit dat kader afgestemd ondersteuning aan alle groepen die hiervan kunnen profiteren.

  Deel dit

  Lees ook