16 november 2020

Het nieuwe inburgeringsbeleid wordt weer uitgesteld, ditmaal tot minimaal 1 januari 2022. Nog meer inburgeraars worden hiermee de dupe van het huidige afgeschreven beleid. Er is nog geen zicht op een overgangsregeling met terugwerkende kracht. Vandaar dat wij ons opnieuw genoodzaakt zien een gezicht te geven aan de mensen die dit raakt, en wij aan de slag gaan aan de met een nieuwe reeks ‘Humans of Inburgering 2013-2022’.

Ook in de tweede reeks van ‘Humans of Inburgering 2013-2022’ interviewen wij inburgeraars die worden geconfronteerd met het slecht functionerende inburgeringsstelsel. Middels het optekenen van korte portretten à la Humans of New York laten we zien hoe het stelsel hen belemmerd en welke gevolgen dit voor heeft. Denk onder meer  aan frauderende taalscholen, gebrek aan oog voor trauma-verwerking, complexe bureaucratie, boetes, klachten die niet worden opgepakt, leningen die (bijna) volledig verbruikt zijn terwijl er nog onderwijs en toetsen moeten worden betaald, etc.

In deze tweede reeks willen we ook aandacht besteden aan corona-gerelateerde inburgering problemen. Vanwege het virus worden er minder examens afgenomen en zijn er beperkt fysieke lessen. Ook focussen we op de aankondiging van de verhoogde taaleis om te naturaliseren. Deze taaleis wordt van A2 naar B1 verhoogd, vrijwel zonder ontheffingsgronden. Dit geldt ook voor inburgeraars in het huidige systeem vanaf 2016 en hun inburgering afronden in of na 2022, terwijl het huidige beleid aangetoond en erkend totaal ondermaats is en gericht is op het halen van A2.

De portretten brengen wij onder de aandacht bij politici, ambtenaren, journalisten en het bredere publiek, zodat de gevolgen van ons ondermaatse inburgeringsbeleid invoelbaar wordt. Dit beleid raakt mensen, geen cijfers.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die hieraan mee willen werken.

Kent u inburgeraars die vastlopen in het huidige inburgeringssysteem en mee willen doen aan dit project? Mail ons! 

De interviews verschijnen op onze website www.stichtingcivic.nl. In verband met de corona-maatregelen worden de interviews voorlopig digitaal afgenomen. Een herkenbare foto bij het portret is gewenst, maar geen vereiste.

Het project wordt uitgevoerd door Iris Timmermans, zij is professioneel communicatieadviseur en tekstschrijver. Ze kijkt ernaar uit om de persoonlijke verhalen om te zetten naar mooie portretten.

Journalist en fotograaf Humans of Inburgering

Deel dit