9 oktober 2022

In de zomereditie van het tijdschrift Asiel- & Migrantenrecht staat een artikel van Ellen Nissen, juridisch coördinator van Stichting Civic. In dit artikel bespreekt zij een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: RvS) over een inburgeraar die kampt met chronisch psychische problematiek. De inburgeraar is een vrouw uit Burundi met een verblijfsvergunning op basis van de inmiddels afgeschafte ‘Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen’ (het Kinderpardon). Zij viel onder de ‘oude’ Wet inburgering.

Negen jaar nadat zij inburgeringsplichtig werd, was zij nog altijd bezig om aan haar inburgeringsplicht te voldoen. Haar situatie laat zien dat het mogelijk is om vast te lopen in het inburgeringssysteem; wegens de chronisch psychische problematiek lukte het haar niet om te slagen voor de inburgeringsexamens, maar het lukte ook niet om te voldoen aan de eisen voor (medische) ontheffing. Stichting Civic wil de komende tijd aandacht vragen voor inburgeraars die op soortgelijke wijze vastlopen, of dreigen vast te lopen, in het inburgeringssysteem.

Lees het artikel hier

Ken jij iemand die vast dreigt te lopen in het inburgeringssysteem of ben jij zo iemand? Neem dan contact op met info@stichtingcivic.nl 

Coördinator Juridische Zaken

Deel dit

Lees ook