23 maart 2020

Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt dat het nieuwe inburgeringsstelsel per 1 juli 2021 zal ingaan. Rijksoverheid, gemeenten en andere betrokken organisaties hebben zodoende nog weer zes maanden langer de tijd om zich voor te bereiden

De ingangsdatum was al eerder verschoven. Deze voorbereiding is onder meer nodig om de verschillende partijen beter met elkaar te kunnen laten samenwerken. Zo is het uitwisselen van gegevens van inburgeraars een heikel punt; die samenwerking is gewenst om beleid en aanpak op elkaar af te stemmen, maar lastig vanwege het recht op privacy. Gemeentes hebben onlangs in een gezamenlijke brief te kennen gegeven dat ze meer geld nodig hebben om zich voor te bereiden. Of dat geld er komt, is nog onduidelijk.

Nieuwkomers die voor 1 juli 2021 inburgeringsplichtig worden, zullen blijven vallen onder het oude stelsel, aldus het ministerie. Dit betekent dat in Nederland nog een half jaar langer mensen aan een inburgeringstraject zullen beginnen dat aantoonbaar faalt. Stichting Civic vindt het belangrijk dat zij niet in de (financiële) problemen raken en dringt aan op maatregelen die dat voorkomen.

Medewerker Taal en Communicatie

Deel dit

Lees ook