De ingangsdatum was al eerder verschoven. Deze voorbereiding is onder meer nodig om de verschillende partijen beter met elkaar te kunnen laten samenwerken. Zo is het uitwisselen van gegevens van inburgeraars een heikel punt; die samenwerking is gewenst om beleid en aanpak op elkaar af te stemmen, maar lastig vanwege het recht op privacy. Gemeentes hebben onlangs in een gezamenlijke brief te kennen gegeven dat ze meer geld nodig hebben om zich voor te bereiden. Of dat geld er komt, is nog onduidelijk.

Nieuwkomers die voor 1 juli 2021 inburgeringsplichtig worden, zullen blijven vallen onder het oude stelsel, aldus het ministerie. Dit betekent dat in Nederland nog een half jaar langer mensen aan een inburgeringstraject zullen beginnen dat aantoonbaar faalt. Stichting Civic vindt het belangrijk dat zij niet in de (financiële) problemen raken en dringt aan op maatregelen die dat voorkomen.

Portret-Heleen

Heleen van der Veld

Bestuurslid

Heleen van der Veld (geb. 1966) studeerde Culturele Studies aan de UvA en werkte daarna als radio- en TV journalist. In 2016 maakte ze de …
Profiel-pagina