19 april 2018

    Stichting Civic organiseerde op 19 april 2018 een landelijke bijeenkomst over knelpunten in het inburgeringsbeleid.

    Stichting Civic kijkt terug  op een succesvolle bijeenkomst waarbij vier kerngroepen (1. arbeidsmarkt in participate 2. didactiek en toetsing 3. sociale cohesie en welzijn en 4. juridische procedures) spraken over de bestaande onderzoeken naar, problemen van en oplossingen voor het huidige inburgeringsbeleid.

    Ook presenteerde de Stichting Civic research group (bestaande uit studenten van AUC) de database die zij aan het opzetten zijn van onderzoeken en publicaties over inburgering en integratie. Dank aan alle aanwezigen!

    Deel dit

    Lees ook