De kick off was een vruchtbare bijeenkomst, met een heel goede opkomst!

Het resultaat was dat in het landschap van vele stichtingen in initiatieven rondom inburgering (en vluchtelingen) er de meeste behoefte is aan een informatieplatform, die  het politieke debat probeert te beïnvloeden en gaat lobbyen bij beleidsmakers, door wetenschappelijk onderzoek onder het voetlicht te krijgen.