13 december 2017

    Op 13 december 2018 organiseerde Stichting Civic (i.o.) haar kick off, in samenwerking met advocatenkantoor Stibbe.

    De kick off was een vruchtbare bijeenkomst, met een heel goede opkomst!

    Het resultaat was dat in het landschap van vele stichtingen in initiatieven rondom inburgering (en vluchtelingen) er de meeste behoefte is aan een informatieplatform, die  het politieke debat probeert te beïnvloeden en gaat lobbyen bij beleidsmakers, door wetenschappelijk onderzoek onder het voetlicht te krijgen.

    Deel dit

    Lees ook