16 april 2020

Corona heeft ook impact op de inburgeringswereld. Eerst kondigde de minister onder meer aan dat onderwijs voor analfabeten en laaggeletterden niet online aangeboden mocht worden, daarna draaide hij dat na veel protest terug in een brief. Toch blijven ook nu nog meerdere zorgpunten overeind staan. In deze blog zetten we ze op een rij.

Wij hebben de volgende zorgpunten:

 

1. Het online-onderwijs moet door inburgeraars worden betaald met hun DUO-lening. Dit is nadelig, omdat het online-onderwijs het niveau van ‘offline-onderwijs’ niet haalt. Daarbij kunnen er momenteel geen examens afgelegd kunnen worden. Er bestaat daarom een groot risico dat inburgeraars hun (nu online) taallessen algeheel stopzetten, wat leidt tot isolatie en achteruitgang van hun taalniveau. Om deze reden vragen Vluchtelingenwerk en het UAF in een brief aan de minister de online taallessen voor inburgeraars uit een corona-noodfonds te betalen. Stichting Civic is het volledig met deze brief eens. Het online-onderwijs kan een rol spelen bij het op niveau houden van de taalverwerving tot de crisis voorbij is, maar is geen equivalent van het echte onderwijs. Er ontstaan vele noodfondsen in dit coronatijdperk, eentje voor inburgeraars lijkt ons meer dan terecht.

2. Daarbij pleit Stichting Civic voor verlenging van inburgeringstermijnen en heldere communicatie daarover. Voor veel inburgeraars is niet alleen een gebrek aan budget een probleem, maar zeker ook een gebrek aan tijd. Termijnen van de inburgering lopen nu door. Dit is, bijvoorbeeld, voor cursisten die in het najaar hun toetsen moeten afleggen stressvol en ondoenlijk. Zij moeten zich nu voorbereiden met online-onderwijs. Als we erkennen dat online-onderwijs momenteel het hoogst haalbare is maar niet ideaal, vraagt dit om soepele regelingen voor de inburgeringstermijnen.

3. Bovendien maken niet alle taalscholen dezelfde keuzen tijdens corona. Dit vanwege uiteenlopende doelgroepen, middelen en locaties. Zo hebben sommige taalscholen de deuren gesloten of veel cursussen afgelast. Andere scholen zetten vol in op online-onderwijs. Dit laatste is niet voor alle scholen een optie: niet alle groepen inburgeraars kunnen goed omgaan met digitale middelen of verdwijnen zelfs van de radar. Ook zijn niet alle docenten geëquipeerd om online-onderwijs te geven. Hoe gaat de minister om met deze ongelijkheden tussen scholen en inburgeraars, ook met het oog op sancties?

4. In het algemeen moet voorkomen worden dat door corona het aantal financiële en verblijfsrechtelijke sancties voor inburgeraars toeneemt. De coronacrisis is een mondiale crisis, die van ons allemaal inspanning en begrip voor de ander vraagt. Het is al meermalen vastgesteld dat inburgeraars sinds 2013 geconfronteerd worden met een ondermaats functionerend inburgeringsstelsel. Het zou heel cru zijn als hun positie door corona nog verder verslechterd.

 

Medewerker
Medewerker Taal en Communicatie

Deel dit

Lees ook