26 april 2020

Deze week opende het Nederlands Juristenblad (NJB) met een artikel over de nieuwe inburgeringswet. Hoogleraar en advocaat-partner Tom Barkhuysen doet daarin een dringende oproep: schiet de gedupeerden van het huidig inburgeringsbeleid te hulp.

Barkhuysen schrijft dat het opvallend is dat de minister van SZW, ondanks herhaaldelijke verzoeken van onder meer Stichting Civic, niet bereid is om de gedupeerden van het huidig inburgeringsbeleid te helpen. Hij herinnert eraan dat het gaat om een substantiële groep personen vanaf het cohort 2013 tot maximaal 2026. Deze groep wordt met de gevolgen van het ondermaatse stelsel opgezadeld.

Volgens Barkhuysen mag van een behoorlijk handelende overheid een andere houding worden verwacht. Hij ziet parallellen met de recente Toeslagenaffaire waarin uiteindelijk ook is gekozen om gedupeerden van slecht overheidshandelen tegemoet te komen

Hij pleit ervoor om beleid te formuleren voor “het afzien, schrappen of matigen van boetes ten aanzien van inburgeraars die geen of weinig verwijt treft”. Ook voor de schulden moeten een oplossing worden gezocht. Daarbij kan een (gedeeltelijke) kwijtschelding afhankelijk worden gemaakt van de mate waarin het disfunctioneren van het inburgeringsstelsel bijdroeg aan het niet voldoen aan de inburgeringseisen.

Het artikel kunt u hier lezen.

Deel dit