26 november 2019

Tijdens het wetgevingsoverleg van 18 november heeft minister Koolmees toezeggingen gedaan met betrekking tot ontheffingen voor schrijnende gevallen.

Op 21 juni jl. heeft Stichting Civic de minister verzocht om de beleidsregels met betrekking tot het opleggen van boetes en het niet kwijtschelden van schulden te versoepelen, en de DUO te verplichten tot een beoordeling van alle relevante omstandigheden bij het nemen van dergelijke beslissingen. In zijn antwoord heeft minister Koolmees aangegeven dat naast de ontheffingsmogelijkheden die zijn neergelegd in het beleid, hij discretionaire ruimte heeft om in schrijnende gevallen ontheffing te verlenen. De eerste ontheffingen op basis van deze nieuwe bevoegdheid zijn inmiddels verleend.

In gesprek met Kamerlid Jasper van Dijk heeft Stichting Civic erop gewezen dat de DUO website geen informatie geeft over deze mogelijkheid. In het wetgevingsoverleg van 18 november 2019 heeft de minister – naar aanleiding van vragen hierover van Jasper van Dijk – aangegeven dat aanvragen voor ontheffing op basis van de discretionaire bevoegdheid vormvrij bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bij de DUO ingediend kunnen worden. Daarnaast heeft hij toegezegd de DUO website aan te laten passen zodat mensen geïnformeerd worden over deze mogelijkheid.

Kijk hieronder het debat terug. De minister spreekt over dit onderwerp na 2 uur en 52 minuten.

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/integratie-en-maatschappelijke-samenhang-beleidsartikel-13-van-de-begroting-szw-2020​

Coördinator Juridische Zaken

Deel dit

Lees ook