3 november 2018

Stichting Civic heeft voorgenomen de komende tijd speciale aandacht te vragen voor de positie en problemen van de groep nieuwkomers die tussen 2013 en 2021 moesten inburgeren, hoewel het inburgeringsysteem ondermaats was. Een eerste stap is dit opinieartikel in Trouw, waarin Stichting Civic vraagt voor een overgangsregeling voor deze groep.

Het is goed nieuws dat minister Koolmees (sociale zaken, D66) het falende inburgeringsbeleid gaat herzien en van plan is om in 2020 een paar flinke wijzigingen door te voeren. Dit is te lezen in zijn Kamerbrief over ‘de veranderopgave’ van de inburgering. De precieze invulling is nog niet duidelijk, maar er zijn prima ideeën bij zoals het verdwijnen van het leenstelsel voor nieuwkomers en verantwoordelijkheid voor de inburgeringscholing bij gemeenten leggen.

De vraag is alleen wat de 70.197 inburgeraars die nog onder de huidige regeling vallen aan deze nieuwe plannen hebben. Tot 2020 zullen nog duizenden nieuwkomers zich bij deze groep aansluiten. Het recente rapport van de Nationale Ombudsman met de veelzeggende titel ‘Valse Start’ (Trouw, 11 oktober) laat zien dat velen van hen buiten hun schuld om momenteel in de (financiële) problemen komen. Zij stevenen af op een schuld van meer dan 10.000 euro. Stichting Civic – die zich inzet voor het verbeteren van inburgeringsbeleid op basis van wetenschappelijke inzichten – roept daarom op tot een coulante overgangsregeling voor deze inburgeraars.

Het is opvallend dat de minister nauwelijks over deze groep schrijft in zijn Kamerbrief. De vernietigende wetsevaluaties en onderzoeken die aantonen dat het huidige inburgeringsysteem niet fun