3 december 2020

Stichting Civic heeft kritisch gereageerd op de consultatie van het ontwerp van Besluit Naturalisatietoets 2021 (‘BNT 2021’). Dit besluit beoogt een aantal veranderingen in het naturalisatieproces te bewerkstelligen. Een ingrijpende daarvan is dat de taaleis om in aanmerking te komen voor naturalisatie wordt verhoogd van niveau A2 naar B1. De ontheffingsmogelijkheid voor ‘geleverde inspanningen’ vervalt.

De reactie van Stichting Civic is hier te lezen.

Medewerker

Deel dit

Lees ook