2 december 2020

 

Op dinsdag 1 december was Nikki Scholten (Secretaris Stichting Civic) aanwezig bij een digitale raadsinformatiebijeenkomst van de Gemeente Utrecht. Dit was een gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren, experts en partners uit de stad over de plannen van de gemeente Utrecht. Lees hieronder haar inbreng.

Inbreng van Stichting Civic:

Vanavond zal ik beginnen met het presenteren van de uitkomsten van een paper dat ik schreef over best practices in het Nederlandse inburgeringsbeleid. Vervolgens zal ik kort toelichten hoe Stichting Civic aankijkt tegen het Rijksoverheidsbeleid en de wetswijziging die per 1 januari 2022 ingaat. De nieuwe wet vergroot de kans op een succesvol inburgeringstraject omdat de regie en het toezicht bij de gemeente komt te liggen. Tot slot sta ik stil bij de plannen van de gemeente Utrecht.

Uitkomsten paper: Civic Integration as a Key Pillar in Societal Resilience for Newcomers

In opdracht van Stichting Civic en de Vrije Universiteit heb ik samen met Tamar de Waal en Sennay Ghebreab een white paper geschreven over best practices in het Nederlandse inburgeringsbeleid. Uit dit paper blijkt dat ondanks dat het inburgeringsbeleid de afgelopen twintig jaar twintig keer is aangepast, de resultaten erg achterblijven. Zo kampen veel nieuwkomers in de samenleving met taalachterstanden, hebben mensen vaker schulden en boetes, en komen relatief vaak en langdurig in de bijstand terecht.

In ons paper benadrukken wij dat wetenschappelijke inzichten of ervaringen uit de praktijk nooit de basis hebben gevormd v