9 februari 2023

    Tamar de Waal schreef voor De Groene Amsterdammer een column over hoe taalgebruik je denkwijze en wereldbeeld mede bepaalt, over het verschil tussen liegen en bullshit verspreiden en hoe chatbots nieuwe teksten maken op basis van bestaande teksten. Als mensen alleen nog deze teksten zouden lezen, komt het nooit tot een herbezinning op het gebruik van ‘ingeburgerde’ termen. Stichting Civic publiceerde onlangs haar manifest, waarin gepleit wordt voor het gebruik van andere termen, die een vernieuwende prikkel geven aan het integratiedebat.
    Tijd voor een nieuw perspectief!

    Deel dit

    Lees ook