14 oktober 2019

1920px-Het_Martelarenplein_te_Brussel

Michael Segers

In MO* verscheen vandaag een interview met Tamar de Waal, waarin zij kritiek uit op het voorgenomen Vlaams inburgeringsbeleid waarin nieuwskomers zelf bijdragen voor de inburgering.

De Vlaamse regeringsonderhandelaars schrijven in het regeerakkoord dat zij willen afstappen van het gratis inburgeringsbeleid. Inburgeraars zullen voortaan een financiële vergoeding moeten betalen. Na ondertekening van het inburgeringscontract zullen zij  twee keer €90,- betalen. Dit voor een cursus maatschappelijke orientatie en een cursus NT2 tot niveau A2. De kosten voor hegt afleggen van de toetsen bedragen €90,- per cursus en per poging.

In het interview trekt De Waal de vergelijking het Nederlands inburgeringsbeleid, waarin juist meer afstand wordt genomen van het zelf moeten inkopen van de eigen inburgering. De idee van ‘eigen bijdragen’ blijkt in de context van inburgering ook niet effectief te zijn.

Volgens De Waal zouden nieuwkomers net als leerplichtigen moeten worden behandeld. Onwil in de vorm van het niet komen opdagen voor de lessen kunnen worden gesanctioneerd. Nu zien de sancties op onkunde, het niet slagen voor examens.

De Waal bekritiseert ook de koppeling tussen het inburgeringsbeleid en het vreemdelingenbeleid. “Mensen die aan inburgering zijn begonnen, zijn al voorbij het selectieproces. Behandel hen dan ook zo: ze hebben een verblijfsrecht.”

De Waal wijst erop dat politici, die inburgeringsbeleid willen gebruiken om immigranten af te schrikken, de emancipatie van nieuwkomers ondermijnen. Zij hoopt dan ook dat er constructief wordt nagedacht over meetbaar doeltreffend inburgeringsbeleid.

Lees hier het interview in MO*.

Deel dit