14 mei 2023

Provinciale weg

De stelling van mei: De kern van startbeleid is floreren, niet disciplineren

In januari lanceerden we een manifest met 12 stellingen. Hiermee willen we een debat aanzwengelen en bevragen we de dominante perspectieven op inburgering en integratie. Iedere maand gaan we in gesprek over één van deze stellingen. In mei hebben we het over: beleid voor nieuwkomers moet in de kern gaan over floreren, en niet over disciplineren.

Klinkt logisch toch? Hoe kan beleid dat gestoeld is op wantrouwen effectief en ondersteunend zijn? De negatieve effecten van het beleid van de vorige Wet Inburgering (2013) zijn bij velen bekend. Dit beleid wordt, onder andere, gekenmerkt door haar sanctionerende en disciplinerende karakter. In onze portretserie ‘Humans of Inburgering’ vertellen nieuwkomers wat voor impact dit had op hun leven in Nederland.

Dat deze wet niet werkte was algemeen bekend. Er is toen een nieuwe wet gekomen: Wet Inburgering 2021. Deze is ingegaan in januari 2022. Het idee is dat met deze nieuwe wet nieuwkomers beter kunnen worden ondersteund. Toch blijft de ondertoon van de wet onveranderd: nieuwkomers worden benaderd vanuit wantrouwen en krijgen te maken met veel disciplinerende maatregelen.

In deze blog & animatie (gemaakt door Nour Daghestani) brengen we het huidige sanctiebeleid onder de aandacht. De huidige wet telt zelfs nog meer sanctiemomenten dan de vorige wet. Dit zijn er maar liefst negen. Er zijn maar weinig groepen die met zoveel wettelijke verplichtingen en gekoppelde boetes worden lastig gevallen als mensen die moeten inburgeren.

Deze maand gaan we in onze podcast met een expert in gesprek over dit onderwerp. Houd onze sociale media hiervoor in de gate. Tot die tijd kun je hier alvast de podcastafleveringen van de vorige maanden terug luisteren.

We zijn benieuwd naar jouw visie en reactie. Je kunt ons dit laten weten door te mailen naar manifest@stichtingcivic.nl 

Medewerker

Deel dit

Lees ook