24 september 2021

In de vorige twee blogs hebben we beschreven wat het begrip maatwerk betekent en wat de rol is binnen het inburgeringsbeleid. In deze blog gaan we dieper in op de praktische invulling van maatwerk en bespreken we een belangrijk vraagstuk dat hierbij komt kijken: de dubbele rol van de gemeentelijke professional. In de nieuwe Wet Inburgering komt zowel de rol van wethandhaver als de rol van persoonlijk begeleider bij dezelfde gemeentelijke professional te liggen. Het samenbrengen van deze twee rollen binnen één takenpakket brengt uitdagingen met zich mee.
In de nieuwe Wet Inburgering komt regie op de uitvoering van de inburgering bij de gemeente te liggen. Hier komen nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen bij kijken. De gemeente krijgt de zeggenschap over hoe de geboden mogelijkheden tot maatwerk in de praktijk moet worden ingevuld. In de eerste blog van deze reeks beschreven we dat persoonlijke begeleiding hier een cruciaal onderdeel van is. Gemeenten zijn op zoek naar manieren om de regierol zo goed mogelijk te organiseren. Als persoonlijk begeleider is het belangrijk op de hoogte te zijn van de behoeftes, mogelijkheden, wensen en (veranderende) persoonlijke omstandigheden van de inburgeraars in kwestie. Op basis van deze informatie kan samen worden gezocht naar ondersteuning op maat en een passende leerroute. Voldoende tijd