1 december 2020

Motie over belang maatwerk bij naturalisatie-eis aangenomen in Tweede Kamer

Stichting Civic is verheugd dat de motie van Jasper van Dijk (SP) en Niels van den Berge (GroenLinks) over maatwerk bij de naturalisatie-eis vandaag is aangenomen in de Tweede Kamer.

De visie van Stichting Civic is dat er geen uniforme taaleis moet gelden voor naturalisatie. Daarmee is de motie in lijn met het opinie-artikel dat Sham Ahmed en Tamar de Waal afgelopen week publiceerden in NRC Handelsblad.

Ook benaderden en spraken Sham en Tamar Tweede Kamerleden (en Senatoren van de Eerste Kamer) over het plan van het kabinet de taaleis te verhogen naar B1.

Dat de motie is aangenomen betekent dat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol de opdracht krijgt om maatwerk toe te passen in naturalisatietoets. Dit kan worden uitgevoerd door de naturalisatietoets af te stemmen op de differentiatie van routes binnen de toekomstige Wet inburgering. Ook ligt het voor de hand om de bestaande ontheffingsgrond voor voldoende geleverde inspanningen te handhaven. Veel rechtvaardiger, eerlijker en logischer.

De motie is gesteund door SP, GroenLinks, PvdA, PvvD, 50plus, DENK, D66, Van Kooten-Arissen, SGP, CDA en CU. Binnen twee weken komt er een brief over de uitvoering.

Medewerker

Deel dit

Lees ook