10 mei 2020

Plenaire_zaal_Tweede_Kamer

Gemeenten krijgen vanaf 1 juli 2021 eindelijk weer de regie over de inburgering. Om deze regierol goed uit te kunnen voeren is het nodig dat de taken van gemeenten en de financiële middelen zijn gedefinieerd. Vorige week kwam het nieuws dat SZW en de VNG tot bestuurlijke afspraken zijn gekomen over de Veranderopgave inburgering (VOI).

In de brief aan de Kamer staat dat “de afspraken in goede sfeer tot stand zijn gekomen.” De afspraken hebben betrekking op drie onderdelen. Stichting Civic legt ze onder de loep en plaats enige kanttekeningen.

  1. Financiële afspraken om taken en middelen voor gemeenten in balans te brengen.

Minister Koolmees en de VNG hebben nieuwe afspraken gemaakt over de financiële en inhoudelijke kaders van het nieuwe inburgeringsstelsel. Gemeenten krijgen vanaf 2021 € 35,2 mln. per jaar extra voor hun taken in het nieuwe stelsel. Goed nieuws zou je denken. Het is wel opvallend dat dit bedrag afwijkt van het kostenonderzoek van bureau Anderson Elfers Felix. Zij becijferden een bedrag