Tamar_de_Waal_Stichting_Civic

Tamar de Waal

Medewerker

Tamar de Waal is universitair docent algemene rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam. In 2017 promoveerde zij op de proliferatie van inburgeringsbeleid EU lidstaten. Zij richtte Stichting Civic op met als inzet het verbeteren van het Nederlands inburgeringsbeleid op basis van wetenschappelijke inzichten.