23 september 2020

“Voor een ultieme integratie bestaan geen shortcuts. Wat mij betreft is het een levenslang leerproces dat om veel wilskracht en veerkracht vraagt. Wederzijds begrip, dialoog en samenwerking zijn van cruciaal belang. Ik ben pas goed ingeburgerd en geïntegreerd in Nederland als ik volledig betrokken word en erbij hoor. Niet ondanks, maar juist omdat ik anders ben. Hoe mooi zou het zijn als de maatschappij ‘anders zijn’ niet langer ziet als een bedreiging of belemmering, maar als een verrijking? Dat er zowel ruimte is voor mijn achtergrond en waar ik vandaan kom, als waar ik heen wil. Pas dan kan en wil ik mezelf onbegrensd ontplooien. Ik wil beleidsmakers en dienstverleners dan ook op het hart drukken niet weer een nieuw beleid te verzinnen op basis van willekeurige ad-hoc oplossingen. Denk juist structureel en duurzaam. En ook al is het met goede intenties, maak niet de fout door ervan uit te gaan dat je mijn behoeften kent zonder mij te betrekken. Benut de ervaringsdeskundigheid van de ervaren nieuwkomers. Ik ben een Expert by Experience, zet mij en anderen in als sleutelpersoon. Wij kennen de leef- en systeemwereld als geen ander, en hebben dus ook inzicht op de manier waarop taal en culturele aspecten het inburgeringsstelsel beïnvloeden. Wees ook bewust van het belang en de impact van taalgebruik en toonzetting in communicatie. Verward een gebrek aan taalvaardigheid niet met een gebrek aan kennis en intelligentie. En korten op de uitkering als dwangmiddel hoeft echt niet, ga uit van het goede in plaats van het slechte in ons. Zo motiveer en stimuleer je juist nieuwkomers. En als laatste: maatwerk is fundamenteel voor een succesvol inburgeringsstelsel. Inburgeraars hebben verschillende behoeftes, diverse vaardigheden, ambities en capaciteiten. Ik ben er één van. Zie mij als individu, niet als vluchteling of inburgeraar. Niet de regels, niet de instanties, maar de menselijke maat moet het uitgangspunt zijn in het hele inburgeringsproces.”

~ Razan is sinds 2011 in Nederland.

Dit portret is onderdeel van het project Humans of Inburgering. Bekijk hier de portretten van andere inburgeraars.

Journalist en fotograaf Humans of Inburgering

Deel dit

Lees ook