12 maart 2021

De tekortkomingen van het huidige inburgeringsbeleid zijn breed erkend door zowel beleidsmedewerkers, onderzoekers als inburgeraars. Gemeenten zijn teleurgesteld dat de nieuwe wet inburgering voor de derde keer is uitgesteld. De nieuwe wet zal naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden. Tienduizenden nieuwkomers moeten daardoor inburgeren in het oude stelsel en worden hiermee de dupe van het huidige afgeschreven beleid. In 2021 zijn dit in ieder geval 27.000 nieuwkomers. Deze groeiende groep inburgeraars heet de ‘ondertussengroep’. Om hen tegemoet te komen heeft Minister Koolmees de ‘Ondersteuning bij Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP)’ regeling gestart. Deze regeling komt volgens gemeenten echter aan de late kant. Bovendien bereikt deze regeling lang niet alle gedupeerden.

Inburgeraars die bijna de maximale lening bij DUO hebben bereikt (75% of meer), maar nog wel inburgeringsplichtig zijn (zes maanden of minder te gaan tot verstrijken inburgeringstermijn) behoren tot de ELIP-groep. De Rijksoverheid en de VNG hebben afspraken gemaakt over de begeleiding en ondersteuning van deze groep. Zonder ELIP-aanbod is de kans groot dat inburgeraars in de problemen komen door torenhoge schulden. In een kamerbrief in mei 2020 vraagt minister Koolmees de gemeenten prioriteit te geven aan deze doelgroep. De minister hoopt met de ELIP-regeling de negatieve effecten van het huidige dysfunctionele inburgeringsbeleid recht te trekken. Deze regeling komt voor veel inburgeraars echter te laat, zo ook voor Taim.

Taim vertelt in Humans of Inburgering hoe zijn kapotte fiets leidde tot een schuld van 10.000 euro. Hij melde zich te laat voor zijn inburgeringsexamen waardoor hij deze moest herkansen en net buiten zijn gestelde inburgeringstermijn slaagde. Hierdoor werd hij opgezadeld met een torenhoge schuld. Zijn doorzettingsvermogen en uitstekende studieresultaten maakten hierbij geen verschil. Een schuld van 10.000 euro vormt een onmogelijke uitdaging voor inburgeraars als Taim. Dit leidt tot veel stress, frustratie en mentale druk. Het recente onderzoeksrapport van het Verwey Jonker- Instituut bevestigt dit. Naast stress, kan de dreiging van boete(s) of terugbetalen effect hebben op de het concentratie-, leer- en doenvermogen van inburgeraars. Zo vertelt Nashmil in de Humans of Inburgering reeks hoe ze in een depressie verzeild raakte nadat DUO deurwaarders op