Tamar de Waal

Tamar de Waal

Promoveerde afgelopen september op een onderzoek naar inburgeringsbeleid in EU lidstaten aan de Universiteit van Amsterdam.